AKTUALNOŚCI: 

Narada szkoleniowa Horyzonty resocjalizacji   

W dniu 10 maja 2017r. na terenie Schroniska dla Nieletnich i Zakładu Poprawczego w Warszawie - Falenicy odbyła się narada szkoleniowa Horyzonty resocjalizacji. Oddziaływania resocjalizacyjne na nieletnich w nurcie inkluzji społecznej, której organizatorem było Schronisko dla Nieletnich i Zakład Poprawczy w Warszawie – Falenicy oraz Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie.

Konferencja "Skuteczni Razem - Interdyscyplinarna Współpraca Służb w Readaptacji Społecznej Skazanych"   

Rada Terenowa d.s. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym przy Sądzie Okręgowym w Łodzi dla Sądów Okręgowych w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim i Sieradzu, której sekretarzem jest nasza koleżanka z-ca Kuratora Okręgowego Grażyna Rybicka, była organizatorem Konferencji "Skuteczni Razem - Interdyscyplinarna Współpraca Służb w Readaptacji Społecznej Skazanych". 

I Ogólnopolskie Forum Dobrych Praktyk „Profilaktyka przemocy wobec dzieci i młodzieży”   

9 marca 2017 r. w Łodzi na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego ul. Pomorska 46/48 odbyło się I Ogólnopolskie Forum Dobrych Praktyk „Profilaktyka przemocy wobec dzieci i młodzieży”. Organizatorem Forum była Fundacja po DRUGIE wraz z partnerami - Wydziałem Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego oraz Fundacją na Rzecz Rozwoju Probacji – Probare. 

IX HALOWY TURNIEJ OŚRODKÓW KURATORSKICH APELACJI WROCŁAWSKIEJ POD HONOROWYM PATRONATEM PANA ANATOLA GULA PREZESA SĄDU OKRĘGOWEGO W ŚWIDNICY  

To już IX edycja naszej zabawy z piłką. Tak jak w latach poprzednich Turniej odbył się dzięki wsparciu Pana Bogdana Kożuchowicza Burmistrza Miasta Świebodzice i dotacji z programu Upowszechniania Kultury Fizycznej i Sportu. Tegoroczną imprezę honorowym patronatem objął Pan Anatol Gul Prezes Sądu Okręgowego w Świdnicy. Zeszłoroczna edycja była bardzo emocjonująca, przypomnę że do wyłonienia najlepszego bramkarza turnieju potrzebne były rzuty karne. Rok temu turniej wygrał OK. nr 1 z Wałbrzycha. W tym roku potwierdzili swoją dominację i również wygrali.

Profilaktyka przemocy wobec dzieci i młodzieży
I Ogólnopolskie Forum Dobrych Praktyk  

 
Forum stanowi przestrzeń wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie profilaktyki przemocy wobec dzieci i młodzieży. Głównym celem działania jest udoskonalanie narzędzi i metod pracy z dziećmi i młodzieżą oraz służbami integracji społecznej i nauczycielami.

Profesor Marek Konopczyński w gronie INFANTIS DIGNITATIS DEFENSORI  

Miło mi poinformować, że profesor pedagogiki resocjalizacyjnej, wiceprzewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN - Marek Konopczyński został odznaczony przez Rzecznika Praw Dziecka Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka, która jest darem wdzięczność za jego działalność w duchu korczakowskiej pedagogii, a więc troski o prawa dziecka, ich poszanowanie i respektowanie w różnych dziedzinach naszej codzienności.

Spotkanie reprezentantów Fundacji, przedstawicieli kuratorów okręgu warszawsko-praskiego ze Stowarzyszeniem Samopomocy Bursa im. H. Ch. Kofoeda.  

W dniu 23 września 2016 roku, z inicjatywy Fundacji na Rzecz Rozwoju Probacji "Probare", odbyło się spotkanie reprezentantów Fundacji, przedstawicieli kuratorów okręgu warszawsko-praskiego ze Stowarzyszeniem Samopomocy Bursa im. H. Ch. Kofoeda.

Konferencja na temat „Konsekwencji prawno –społecznych uzależnień”  

Andrzej Martuszewicz Prezes Zarządu Fundacji Probare oraz Grażyna Rybicka członek Zarządu Fundacji, wzięli udział w Konferencji na temat „Konsekwencji prawno –społecznych uzależnień”, która odbyła się 7 września 2016 roku w Sądzie Okręgowym w Łodzi http://www.lodz.so.gov.pl/konferencja-naukowa-o...

DZIEŃ KURATORA SĄDOWEGO
- Wyróżnienia dla członków Zarządu Fundacji


W dniu 22 czerwca 2016r. w ramach uroczystych obchodów Dnia Kuratora Sądowego w Ministerstwie Sprawiedliwości odbyło się uroczyste VIII posiedzenie Krajowej Rady Kuratorów IV kadencji. Dzień Kuratora Sądowego, ustanowiony został przez Krajową Radę Kuratorów III kadencji Uchwałą nr 15 z dnia 18 czerwca 2011 roku dla uczczenia dnia 25 czerwca 1929 roku w którym Minister Sprawiedliwości przekształcił instytucję społecznych opiekunów sądowych ( powołanych w 1919 roku przez Naczelnika Państwa) w etatowych kuratorów nieletnich. Tym samym, po raz pierwszy do polskiego obiegu prawnego wprowadzone zostało pojęcie kuratora.

Współczesne tendencje w resocjalizacji

W dniach 9-10 maja 2016 r. w centrum konferencyjnym Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego odbyła się II międzynarodowa konferencja nt. „Współczesne tendencje w resocjalizacji”. Konferencja została zorganizowana we współpracy z licznymi ośrodkami naukowymi z Polski i z zagranicy oraz  organizacjami pozarządowymi, w tym  Fundacją na Rzecz Rozwoju Probacji „PROBARE”, a patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął Minister Sprawiedliwości.

Anglo-Polish Conference

W dniach 18-20 maja 2016r. w Londynie przebywała delegacja Ministerstwa Sprawiedliwości RP. Oprócz spotkań z władzami konsularnymi i nieformalnych konsultacji z przedstawicielami kancelarii adwokackich odbyła się przede wszystkim konferencja dotycząca możliwości współpracy w zakresie postępowań opiekuńczych.

Spotkanie z norweskimi służbami korekcyjnymi

Uprzejmie informuję, że dnia 25 maja 2016 roku w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości, odbyło się spotkanie kuratorów reprezentujących norweską Służbę Korekcyjną w ramach projektu współfinansowanego ze środków funduszy norweskich: „Upowszechnienie stosowania kar nieizolacyjnych i środków probacyjnych w systemie sądownictwa karnego”, z przedstawicielami kuratorskiej służby sądowej okręgu warszawsko-praskiego.

Zawód kuratora sądowego w Polsce: ,,praca?, misja?, pasja?, przygoda???

Fundacja na Rzecz Rozwoju Probacji PROBARE objęła Honorowym Patronatem badania, które mogą owocować poszerzeniem wiedzy ,która jest niezbędna do odpowiedzialnego promowania zawodu Kuratora Sądowego i Jego roli w społeczeństwie. Poniżej zamieszczamy apel autorek przedmiotowych badań

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy Kuratorzy,

Zwracamy się do Was z prośbą o poświęcenie kilku chwil i wzięcie udziału w prowadzonych przez nas badaniach, których wyniki chciałybyśmy zaprezentować w przygotowywanej przez nas publikacji na temat wizerunku i zawodu kuratora sądowego w Polsce.


OŚRODKI KURATORSKIE - prośba o wypełnienie ankiet

Szanowni Państwo, Kuratorzy Sądowi, Koleżanki i Koledzy,

w 2012 roku, przy wsparciu PEDAGOGIUM WSNS oraz Krajowej Rady Kuratorów, odbyła się pierwsza i dotąd jedyna konferencja naukowa dotycząca ośrodków kuratorskich, która zgromadziła wszystkich zainteresowanych tą ideą pracy z nieletnimi, a także była znaczącym sukcesem uzmysławiającym miejsce naszej służby działającej na rzecz dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie oraz ich rodzin.


Kuratorzy Okręgowi
Delegaci do Krajowej Rady Kuratorów
Kuratorzy Zawodowi


Szanowni Państwo!

Podstawowym celem statutowym Fundacji na Rzecz Rozwoju Probacji "PROBARE" jest wspieranie rozwoju i promocja kurateli sądowej w Polsce. Podsumowując aktywność w 2015r. przedstawiamy Państwu nasze najważniejsze działania w ubiegłym roku.
Fundacja w 2015r. kontynuowała podpisaną w 2014r. umowę ubezpieczenia grupowego NW ( z T.U. Generali) także ofertę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z możliwością pokrywania kosztów pomocy prawnej (z T.U.i.R. WARTA). Obie propozycje ubezpieczenia są skierowane wyłącznie do zawodowych kuratorów sądowych.


I Konkurs Wiedzy o Zdrowiu pod Honorowym Patronatem Prezesa Sądu Okręgowego w Świdnicy p. Waldemara Kusia  
 
W dniu 11.12.2015 r w sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu odbyła się pierwsza edycja Konkursu Wiedzy o Zdrowiu pod Honorowym Patronatem Prezesa Sądu Okręgowego w Świdnicy p. Waldemara Kusia. Konkurs skierowany był do wychowanków Ośrodków kuratorskich z okręgu świdnickiego. 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przemoc w rodzinie – konteksty prawne, społeczne i profilaktyczne”  
 
Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Przemoc w rodzinie – konteksty prawne, społeczne i profilaktyczne” pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Słupska Roberta Biedronia, Prezesa Sądu Okręgowego w Słupsku SSO Dariusza Ziniewicza, Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku prof. dra hab. Romana Drozda,
Zespołu Pedagogiki Resocjalizacyjnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk

Relacja z Kongresu Sędziów Sądów Rodzinnych  
 
Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce w dniach 6 - 10
września 2015r. zorganizował w Zakopanem XVII Kongres Stowarzyszenia
Sędziów Rodzinnych w Polsce.

Kongres odbył się pod honorowym patronatem Pierwszej Prezes Sądu
Najwyższego prof. dr hab. Małgorzaty Gersdorf oraz Przewodniczącego
Krajowej Rady Sądownictwa prof. dr. hab. Romana Hausera, a jego hasłem
przewodnim było ,,Dziecko i rodzina w dobie otwartych granic”.


Pożegnanie Doroty Szpakowskiej-Kulka  

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy Kuratorzy,

z wielkim żalem i smutkiem zawiadamiam, że w dniu 25 września 2015 roku odeszła od nas po długiej i ciężkiej chorobie nasza koleżanka Dorota Szpakowska-Kulka, emerytowany kurator specjalista w Sądzie Rejonowym w Słupsku.

Była jednym z najbardziej doświadczonych kuratorów, ponad 38 lat związana z kuratelą rodzinną w Słupsku, wcześniej jako kurator społeczny, a od 1989 r. jako kurator zawodowy. Od 1974 była nieustająco związana z Ośrodkiem Kuratorskim nr 1 w Słupsku, początkowo jako wychowawca, a następnie jako jego kierownik. Jej praca i zaangażowanie przyczyniły się do nieprzerwanej działalności ośrodka przez prawie 40 lat. Jest to jeden z najdłużej działających ośrodków kuratorskich w Polsce. Przez wiele lat pani kurator Szpakowska-Kulka wychowała kadry kuratorów i wolontariuszy, pomaga wielu pokoleniom podopiecznych, z których wielu ukończyło studia pedagogiczne.


„Twarze depresji. Nie oceniam. Akceptuję” - rusza kampania o depresji
 
Szanowni

zaproszony jako prezes Fundacji "Probare", wziąłem udział wczoraj w spotkaniu rozpoczynającym Kampanię w sprawie uzmysłowienia problemów dzieci, młodzieży osób dorosłych i ICH bliskich mających problemy z depresją jako chorobą, która dotyka w Polsce około półtora miliona ludzi . To są czasami NASZE KOLEŻANKI I KOLEDZY.


Inauguracja roku akademickiego 2015/2016 
w WSNS PEDAGOGIUM w Warszawie

 
Uprzejmie informujemy, iż dnia 03.07.2015 roku nasza koleżanka Anna Janus-Dębska, sekretarz Fundacji Probare, sekretarz III Kadencji KRK oraz kurator okręgowy Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie, obroniła w Pedagogium Wyższej Szkole Nauk Społecznych pracę doktorską. Promotorem dysertacji o tytule "Aspekty resocjalizacyjne kary ograniczenia wolności" jest prof. dr hab. Brunon Hołyst, dr h. c.

Spotkanie Zarządu Fundacji "Probare" z przedstawicielem Duńskiego Komitetu Helsińskiego
 
Fundacją na Rzecz Rozwoju Probacji "Probare" w Warszawie oraz PEDAGOGIUM Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie wraz z Duńskim Komitetem Helsińskim we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości Królestwa Danii zamierza zrealizować projekt wyjazdów na staże do Danii kuratorów zawodowych, pracowników naukowych i studentów resocjalizacji. Ich celem ma być zapoznanie uczestników z różnorodnymi elementami duńskiego systemu probacji.

Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji społeczno-naukowej pt. Kurator sądowy w zredukowanej czy poszerzonej rzeczywistości?..
 
W dniach 22-24 kwietnia 2015 roku na Uniwersytecie Śląskim, Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie odbyło się V Posiedzenie Krajowej Rady Kuratorów IV Kadencji. Po raz pierwszy delegaci z 45 okręgów sądowych spotkali się poza apelacją warszawską. Z tej okazji 23 kwietnia odbyła się Ogólnopolska Konferencja społeczno-naukowa pt. Kurator sądowy w zredukowanej czy w poszerzonej rzeczywistości?, której organizatorem był Uniwersytet Śląski, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji, Instytut Nauk o Edukacji, Zakład Pedagogiki Specjalnej, Zakład Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań, Krajowa Rada Kuratorów, Fundacja na rzecz rozwoju probacji PROBARE.

Kuratorzy Okręgowi
Delegaci do Krajowej Rady Kuratorów
Kuratorzy Zawodowi


Szanowni Państwo!

Zarząd Fundacji na Rzecz Rozwoju Probacji "PROBARE" serdecznie dziękuje wszystkim, którzy dokonali dobrowolnych wpłat na nasze konto jako darowizn na realizację celów statutowych .Polska kuratela sądowa na przełomie wieków
… w Oficynie Impuls

Oficyna Wydawnicza „Impuls“ nie ustaje w pracy, by do rąk Czytelników trafiały wciąż nowe publikacje z zakresu pedagogiki — świeżą nowoś prezentujemy w poniższej wiadomości oraz na łamach naszego serwisu. Oficyna Wydawnicza „Impuls” rusza – jak zwykle – z pomocą, w tegorocznych nowościach prezentujemy ważny tytuły dla środowiska prawniczego i nie tylko.

Pamiętajcie też, by zapoznać się z nowościami prezentowanymi na naszej stronie: http://www.impulsoficyna.com.pl

Proponowana książka stanowi jedną z nielicznych publikacji na rynku polskim, które odnoszą się do zagadnień kurateli sądowej. Trudno zatem czytelnikowi nie mieć niedosytu związanego z mało eksplorowanymi poznawczo zagadnieniami dotyczącymi kurateli sądowej czy też wzajemnego oddziaływania na siebie kuratorów i ich podopiecznych. Truizmem już się staje stwierdzenie, że w tej dziedzinie potrzebujemy kolejnych publikacji, które z jednej strony rzetelnie i profesjonalnie opisywałyby aktualny stan kurateli sądowej, a z drugiej zaś koncentrowały się na stojących przed nią wyzwaniach i ograniczeniach. Szczególnie więc cieszy fakt, że na rynku księgarskim ukazuje się książka mogąca ułatwić zapoznanie się z tematyką kurateli sądowej, a także proponowanymi obszarami wdrażania pedagogicznych, psychologicznych, socjologicznych czy prawnych rozwiązań mogących przyczynić się do poznania mechanizmów i procesów leżących u podstaw pracy kuratorskiej, jak również towarzyszących jej problemów.

Pragnę bardzo wyraźnie podkreślić, że w pracy zbiorowej znajdują się teksty, które uważam za kluczowe dla współczesnej wiedzy o kurateli sądowej. Z recenzji prof. zw. dr hab. Beaty Pastwy-Wojciechowskiej
http://impulsoficyna.com.pl/nowosci/polska-kuratela-sadowa-...

Poleca i zaprasza Oficyna Wydawnicza „Impuls”
www.impulsoficyna.com.pl  


Niezwykłe przedsięwzięcie
 
Fundacja rozpoczęła swoją działalność od niezwykle ważnego dla kuratorów zawodowych przedsięwzięcia, tj. podniesienia bezpieczeństwa pracy, poprzez zawarcie umowy ubezpieczenia grupowego, adekwatnego z punktu widzenia ekonomicznego i specyfiki pracy kuratora. Dlatego też Fundacja od końca maja 2013 r. prowadzi negocjacje z udziałem firmy "Mercer-Marsh" - dysponującej zespołem brokerskim, będącej jednym z liderów krajowych i międzynarodowych w dziedzinie doradztwa ubezpieczeniowego.
Opracowanie oraz wydanie broszury informacyjnej o Kuratorskiej Służbie Sądowej
 
Kolejnym przedsięwzięciem, które zamierza realizować Fundacja jest opracowanie oraz wydanie broszury informacyjnej o Kuratorskiej Służbie Sądowej. Ma ona być adresowana do szerokiego grona odbiorców i służyć popularyzowaniu wiedzy o ich kompetencjach i obowiązkach. Jej zadaniem ma być także przybliżenie społeczeństwu szerokiego zakresu zadań realizowanych przez kuratorów sądowych .
 
 NASI PRZYJACIELE:

                    

 
 

Copyright © FUNDACJA PROBARE - fundacja na rzecz rozwoju probacji - Wszelkie prawa zastrzeżone
design by TONER

stat4u