AKTUALNO列I: 

Nie instytucja.
Dom dla M這dzie篡.
Debiut w rozwi您ywaniu problemu bezdomno軼i m這dzie篡 i m這dych doros造ch3
 

W lipcu 2022 roku Fundacja po DRUGIE otworzy豉 nowe miejsce – Dom dla M這dzie篡 – w kt鏎ym w jednym czasie schronienie i pomoc mo瞠 otrzyma 16 os鏏. Oferta jest skierowana do m這dzie篡 i m這dych doros造ch (18-25 lat), kt鏎zy do鈍iadczaj kryzysu bezdomno軼i lub s ni zagro瞠ni. W鈔鏚 mieszka鎍闚 s kobiety, m篹czy幡i, r闚nie osoby LGBTQ+.

PLIK DO POBRANIA:


Zaproszenie do wzi璚ia udzia逝 w V Jubileuszowej Mi璠zynarodowej Konferencji Naukowej ,,Spo貫czna dzia豉lno嗆 na rzecz wi篥ni闚 i ich rodzin'' – 20.02.2023 

Fundacja na Rzecz Rozwoju Probacji „PROBARE" zaprasza do wzi璚ia udzia逝 w: 
V Jubileuszowej Mi璠zynarodowej Konferencji Naukowej ,,Spo貫czna dzia豉lno嗆 na rzecz wi篥ni闚 i ich rodzin''.

PLIK DO POBRANIA:


POROZUMIENIE Z KRAJOW RAD KURATOR紟 

W dniu 23 wrze郾ia 2022r. w Warszawie w budynku Ministerstwa Sprawiedliwo軼i Al. Ujazdowskie 11 zosta這 podpisane porozumienie o wsp馧pracy pomi璠zy Fundacj na Rzecz Rozwoju Probacji PROBARE i Krajow Rad Kurator闚.


Gratulacje i podzi瘯owania 

Gratulacje i podzi瘯owania dla Pani nadinsp. dr hab. Iwony Klonowskiej, prof. WSPol Komendant-Rektor Wy窺zej Szko造 Policji w Szczytnie

 


Sympozja, konferencje 

Kontynuacje i nowe inicjatywy Wydzia逝 Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardyna豉 Stefana Wyszy雟kiego w Warszawie.
Dzi瘯ujemy za mo磧iwo嗆 wsp馧pracy z Uniwersytetem przy tych wydarzeniach wa積ych dla praktyk闚 i os鏏 naukowo zajmuj帷ych si zagadnieniami resocjalizacji.


Posiedzenie Krajowej Rady Kurator闚 V Kadencji. 

W dniu 9 czerwca 2022roku odby這 si ostatnie posiedzenie Krajowej Rady Kurator闚 V Kadencji. W posiedzeniu bra豉 udzia Pani Jolanta Diduszko-Biskup, p.o. Naczelnika Wydzia逝 Kurateli w Departamencie Wykonania Orzecze i Probacji Ministerstwa Sprawiedliwo軼i. 


Wszyscy za UKRAIN!

W imi wolno軼i, niepodleg這軼i, suwerenno軼i, nienaruszalno軼i granic, praw do samostanowienia! Przeciw okrucie雟twu, agresji i wojnie!
 
PLIKI DO POBRANIA:


昱笈Μ:
http://kurator.info/2022/01/10/osiemnasta-ogolnopolska-biesiada ... 
http://kurator.webd.pl/
Osiemnasta Og鏊nopolska Biesiada Kurator闚 S康owych

Pocz徠ek ka盥ego nowego roku, to przede wszystkim okazja do sk豉dania sobie 篡cze wszelkiej pomy郵no軼i na ka盥y z nadchodz帷ych dni roku, kt鏎y w豉郾ie si rozpocz掖. Niemniej jednak od osiemnastu ju lat, pocz徠ek nowego roku niezmiennie kojarzy si z jeszcze jedn rzecz. Ot騜 to tak瞠 okazja, sposobno嗆, ale i tradycja do poinformowania o zbli瘸j帷ej si kolejnej Biesiadzie Kuratorskiej.


昱笈Μ: http://kurator.info/2021/12/02/zagrozony-jak-kurator-sadowy ..
Zagro穎ny jak kurator s康owy – raport z bada Centralnego Instytutu Ochrony Pracy

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Pa雟twowy Instytut Badawczy, b璠帷y najwa積iejsz jednostk badawcz w kraju zajmuj帷 si analiz zagro瞠 w miejscu pracy, dokona analizy zagro瞠 zwi您anych z prac kuratora s康owego oraz opracowa zalecenia s逝膨ce ich ograniczaniu.


Kuratorska s逝瘺a s康owa przed i w czasie pandemii COVID-19

Funkcjonowanie kuratorskiej s逝瘺y s康owej przed i w czasie pandemii COVID-19, to najnowsza publikacja, autorstwa Roberta Opory i ㄆkasza Wirkusa, znanych z wielu opracowa dotycz帷ych kurator闚 s康owych. Ksi捫ka sk豉da si cz窷ci teoretycznej, metodologicznej oraz empirycznej i ukazuje wyniki bada dotycz帷ych w豉郾ie funkcjonowania Kuratorskiej S逝瘺y S康owej przed i w czasie pandemii.

Du篡m atutem jest to, 瞠 ta naukowa monografia jest bezp豉tnie dost瘼na w Repozytorium CeON, a mo積a j 軼i庵n望 poprzez identyfikator:

https://depot.ceon.pl/handle/123456789/20783 

Autorzy, serdecznie dzi瘯uj帷 wszystkim kuratorom s康owym, kt鏎zy wzi瘭i udzia w badaniu, podkre郵aj, 瞠 uzyskane wyniki bada stanowi swoist diagnoz aktualnej sytuacji ze szczeg鏊nym nastawieniem na technologie komunikacyjno-informatyczn, wykorzystywan przez kurator闚 s康owych. Maj r闚nie nadziej, 瞠 publikacja ta b璠zie stanowi inspiracj dla badaczy zachodz帷ych zmian podczas pandemii oraz os鏏 zainteresowanych kuratel s康ow.

WARTO ZOBACZY:


Jak co roku Fundacja na Rzecz Rozwoju Probacji "Probare" wzi窸a udzia w og鏊no鈍iatowej kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i m這dzie篡. Kampania w Polsce jest promowana i koordynowana przez Fundacj po DRUGIE, kt鏎a na co dzie pracuje z m這dzie膨 zagro穎n wykluczeniem spo貫cznym, w szczeg鏊no軼i bezdomno軼i.

W 2021 w kampanii uczestniczy這 a 286 podmiot闚 z ca貫j Polski, kt鏎e przez 19 dni listopada realizowa造 w swoim 鈔odowisku dzia豉lnia edukacyjne i profilaktyczne. Ich celem jest budowanie 鈍iata, w kt鏎ym nie ma przyzwolenia na przemoc.
Kampanijne dzia豉nia zosta造 podsumowane na VI Og鏊nopolskim Forum Dobrych Praktyk. Forum razem z Agnieszk Sikor, prezesk Fundacji po DRUGIE otworzy Andrzej Martuszewicz, prezes Fundacji "Probare".


Og鏊nopolska Konferencja Naukowa z okazji 50 – lecia O鈔odka Kuratorskiego nr 1 w S逝psku przy S康zie Rejonowym w S逝psku

Og鏊nopolska Konferencja Naukowa z okazji 50 – lecia O鈔odka Kuratorskiego nr 1 w S逝psku przy S康zie Rejonowym w S逝psku „O鈔odek kuratorski – miejsce, misja, potencja w systemie sprawiedliwo軼i” 

  • 2 grudnia 2021 r., godz. 9.30 – 16.00.

tryb online z powodu sytuacji pandemicznej na platformie clickmeeting.


Konferencja „Nowoczesne pa雟two – nowoczesna kuratela. 20 lat ustawy o kuratorach s康owych”
 
W dniu 8 wrze郾ia 2021 roku w Auli Centrali NFZ w Warszawie odby豉 si konferencja „Nowoczesne pa雟two – nowoczesna kuratela. 20 lat ustawy o kuratorach s康owych”, zorganizowana z inicjatywy Krajowej Rady Kurator闚, przy wsp馧udziale Fundacji na Rzecz Rozwoju Probacji PROBARE. 

25 CZERWCA - DZIE KURATORA S.OWEGO

Praca kuratora jest pi瘯na, ale wymagaj帷a, oznacza codzienne stawanie wobec ludzkich problem闚, bezsilno軼i i bezradno軼i.
Oferuj帷 sw鎩 profesjonalizm, a tak瞠 wielkie serce, pasje, 篡czliwo嗆 oraz odpowiedzialno嗆 za podejmowane decyzje i los konkretnego cz這wieka budzicie Pa雟two szacunek i uznanie spo貫cze雟twa.
砰czymy wszystkim kuratorom wiele osobistej i zawodowej satysfakcji, realizacji wszelkich zamierze, a tak瞠 wiele si w szlachetnej i ofiarnej s逝瘺ie na rzecz spo貫cze雟twa.


20 lat ustawy
 
27 lipca 2021 r. minie 20 lat od uchwalenia ustawy o kuratorach s康owych, zgodnie z kt鏎, kuratorzy realizuj zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, zwi您ane z wykonywaniem orzecze s康u.

SEMINARIUM:
WI坌 - w imi dziecka i rodziny.
Macierzy雟two nastoletnich i usamodzielniaj帷ych si dziewcz徠.

 
Zapraszamy do udzia逝 w dwudniowym seminarium organizowanym przez Fundacj po DRUGIE, kt鏎e w ca這軼i zostanie po鈍i璚one problematyce wczesnego, nastoletniego macierzy雟twa (r闚nie tacierzy雟twa).

WI坌 - w imi dziecka i rodziny.
Macierzy雟two nastoletnich i usamodzielniaj帷ych si dziewcz徠.

Poni瞠j wst瘼ny program wydarzenia, kt鏎y b璠ziemy uaktualnia i uzupe軟ia w najbli窺zych dniach.


Zaw鏚 kuratora s康owego w Polsce: praca, misja, pasja, przygoda?
 
„Zaw鏚 kuratora s康owego w Polsce: praca, misja, pasja, przygoda? Rozwa瘸nia o stanie obecnym i przysz這軼i kurateli s康owej w Polsce na podstawie wynik闚 bada w豉snych" to publikacja obj皻a honorowym patronatem Prof. zw. dr. hab. Marka Konopczy雟kiego, Krajowej Rady Kurator闚 oraz Fundacji na rzecz Rozwoju Probacji PROBARE dotycz帷a zawodu Kuratora S康owego i Jego roli w spo貫cze雟twie.

Komunikat Prezydium Krajowej Rady Kurator闚
 
 

PLIKI DO POBRANIA:


 


 

ZBI紑KA ZAKO哸ZONA

Zwracamy si z gor帷 pro軸 i apelem do wszystkich kurator闚 s康owych w Polsce o wsparcie akcji i dokonywanie dobrowolnych wp豉t, w dowolnej wysoko軼i, w terminie do 20 maja 2020 roku, na subkonto uruchomione przez Fundacj dla potrzeb akcji:

43 1600 1462 1020 8571 4000 0003
W tytule przelewu prosz poda
"Darowizna COVID-19. Kuratorzy s康owi s逝瘺ie zdrowia".

ZOBACZ WI犴EJ >>>


100 – lecie kurateli s康owej w Polsce
 
W roku 2019 polscy kuratorzy s康owi w ca造m kraju uroczy軼ie obchodzili jubileusz 100 – lecia kurateli s康owej w Polsce organizuj帷 konferencje, koncerty oraz uroczyste zgromadzenia. W uroczysto軼iach brali udzia zapraszani przez kurator闚 przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwo軼i, samorz康owcy, przedstawiciele 鈍iata nauki oraz instytucji, z kt鏎ymi kuratorzy wsp馧pracuj wykonuj帷 swoje zadania. W obchodach uczestniczy r闚nie Andrzej Martuszewicz, by造 wieloletni Przewodnicz帷y Krajowej Rady Kurator闚, a obecnie Prezes Fundacji na rzecz rozwoju probacji PROBARE.

Wa積e konferencje w Gda雟ku
 
W ostatnim czasie w Gda雟ku odby造 si dwie wa積e konferencje, w kt鏎ych Fundacj PROBARE reprezentowa Andrzej Martuszewicz. W dniach 24 – 25 pa寮ziernika 2019 r. na Wydziale Nauk Spo貫cznych Uniwersytetu Gda雟kiego odby豉 si II Mi璠zynarodowa Konferencja Naukowa „Cz這wiek w Obliczu Prawa, 100 – lecie wzajemnych do鈍iadcze nauki i praktyki”, na kt鏎 zaprasza豉 prof. zw. dr hab. Beata Pastwa – Wojciechowska Kierownik Zak豉du Psychologii Osobowo軼i i Psychologii S康owej Uniwersytetu Gda雟kiego.

Fundacja Po Drugie wraz z partnerami organizuje w dniach 20 i 21 listopada 2019
 
IV Og鏊nopolskie Forum Dobrych Praktyk pt. „Dzieci i m這dzie w obliczu przemocy – profilaktyka i interwencja”. Forum, kt鏎e odb璠zie si w tym roku w Wawerskim Centrum Kultury w Warszawie, b璠zie okazj do podsumowania tegorocznej kampanii spo貫cznej „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i m這dzie篡”, do zdobycia nowych do鈍iadcze oraz poznania dobrych praktyk i tworzenia sieci wsp馧pracy w zakresie przeciwdzia豉nia przemocy.  

Wsp馧praca kurator闚 s康owych
 
W siedzibie Krajowej Rady Kurator闚 w Warszawie przy ul. Chopina 1 odby這 si 17 pa寮ziernika 2019r. spotkanie podmiot闚 zrzeszaj帷ych kurator闚 s康owych i dzia豉j帷ych na rzecz rozwoju kurateli s康owej w Polsce. Wzi瘭i w nim udzia przedstawiciele samorz康u zawodowego, stowarzysze, fundacji i og鏊nopolskiego zwi您ku zawodowego.

100 – lecie kurateli s康owej

W roku 2019 w ca造m kraju trwaj obchody 100 – lecia kurateli s康owej. Z tej okazji organizowane s konferencje, szkolenia oraz uroczyste zgromadzenia kurator闚. W cz窷ci z nich uczestniczy osobi軼ie Prezes Fundacji PROBARE Andrzej Martuszewicz, by造 Prezes Og鏊nopolskiego Stowarzyszenia Kurator闚, by造 Przewodnicz帷y Krajowej Rady Kurator闚.

Og鏊nopolskie seminarium „Przyczyny, decyzje, interwencje”

Andrzej Martuszewicz oraz dr ㄆkasz Kwadrans w dniach 20 – 22 maja 2019 r. wzi瘭i udzia w Og鏊nopolskim seminarium „Przyczyny, decyzje, interwencje”, kt鏎e odby這 si Kazimierzu Dolnym, a dotyczy這 przyczyn, form i narz璠zi wsparcia w kryzysie bezdomno軼i m這dzie篡 i m這dych doros造ch.

Plakaty z okazji 100 - lecia kurateli s康owej w Polsce

W 2019 r. przypada setna rocznica powstania instytucji kurateli s康owej w Polsce, kt鏎a zosta豉 utworzona Dekretem Naczelnika Pa雟twa Polskiego, tw鏎cy II Rzeczypospolitej, J霩efa Pi連udskiego. Z tej okazji planowane s r騜ne wydarzenia maj帷e uczci t okoliczno嗆.
Fundacja na Rzecz Rozwoju Probacji "PROBARE" wraz z Krajow Rad Kurator闚 podj窸a inicjatyw opracowania i wydrukowania ze 鈔odk闚 Fundacji plakat闚 okoliczno軼iowych, informuj帷ych o okr庵貫j rocznicy powstania kurateli s康owej w Polsce.

III Kongres Kuratorski - Pozna 2019

W dniach 25 - 26 lutego 2019 r. w Poznaniu odby si III Kongres Kuratorski pod has貫m „Polska kuratela s康owa XXI wieku. Z tradycji wyrasta przysz這嗆". Kongres, kt鏎ego organizatorem by豉 Krajowa Rada Kurator闚 i Wielkopolskie Stowarzyszenie Kurator闚 S康owych wraz z innymi stowarzyszeniami kuratorskimi oraz Fundacj PROBARE, zosta obj皻y honorowym patronatem Ministra Sprawiedliwo軼i. Uczestniczy這 w nim oko這 300 kurator闚 s康owych z ca貫j Polski, a tak瞠 przedstawiciele Prezydenta RP, Sejmu, Senatu, rz康u, Ministerstwa Sprawiedliwo軼i, Rzecznik Praw Dziecka, przedstawiciel Rzecznika Praw Obywatelskich i Trybuna逝 Konstytucyjnego oraz liczna grupa przedstawicieli 鈍iata nauki. 

Uchwa豉 Senatu w 100 rocznic utworzenia w Polsce instytucji kurateli s康owej

W dniu 14 lutego 2019 r. Senat RP podj掖 okoliczno軼iow uchwa喚 wyra瘸j帷 uznanie kuratorom s康owym za zaanga穎wan prac w s逝瘺ie pa雟twu i spo貫cze雟twu polskiemu oraz uznaj帷, 瞠 dotychczasowy model kurateli powinien by popierany i rozwijany. 

SEMINARIUM: M這dzie bez dachu nad g這w. M這dzie ze „z貫j” rodziny. M這dzie z instytucji. M這dzie w p皻li uzale積ienia.
 
Przyczyny, decyzje, interwencje – og鏊nopolskie seminarium dotycz帷e przyczyn, form i narz璠zi wsparcia w kryzysie bezdomno軼i m這dzie篡 i m這dych doros造ch

III Og鏊nopolskie Forum Dobrych Praktyk na temat „Przemoc w鈔鏚 m這dzie篡. Mi璠zy rodzin a instytucj”.

Dnia 14 grudnia 2018 r. w Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie Pan Andrzej Martuszewicz, Prezes Fundacji na Rzecz Rozwoju Probacji PROBARE uczestniczy w III Og鏊nopolskim Forum Dobrych Praktyk na temat „Przemoc w鈔鏚 m這dzie篡. Mi璠zy rodzin a instytucj”. 

Mi璠zynarodowa konferencja What works?
 
W dniach 11-12 pa寮ziernika 2018 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wroc豉wskiego odby豉 si Mi璠zynarodowa konferencja What works?, kt鏎ej organizatorem by這 Stowarzyszenie Kurator闚 S康owych FRONTIS. Na konferencji licznie wyst徙ili go軼ie polscy oraz zagraniczni – kuratorzy s康owi, oficerowie probacyjni, kryminolodzy, psycholodzy, prawnicy oraz pedagodzy. Konferencja by豉 okazj do dialogu, debaty, wymiany do鈍iadcze oraz refleksji nad tym co w polskiej kurateli dzia豉, jaka jest jej kondycja, czy odpowiada ona na wyzwania wsp馧czesno軼i. Wydarzeniu towarzyszy造 wystawy, spektakle, wycieczki po Wroc豉wiu oraz uroczysta kolacja jubileuszowa. Poni瞠j link do informacji o konferencji:
http://kurator.info/2018/11/25/relacja-z-wroclawskiej-konferencji/ 

Przemoc w鈔鏚 m這dzie篡. Mi璠zy rodzin a instytucj.
III Og鏊nopolskie Forum Dobrych Praktyk

 
Forum stanowi przestrze wymiany do鈍iadcze i dobrych praktyk w zakresie profilaktyki i interwencji przemocy, kt鏎ej zar闚no ofiar jak i sprawc jest m這dzie. G堯wnym celem dzia豉nia jest udoskonalanie narz璠zi i metod pracy z dzie熤i i m這dzie膨 oraz s逝瘺ami integracji spo貫cznej i nauczycielami.

Jubileusz 35-lecia pracy naukowej
prof. zw. dr hab. Marka Konopczy雟kiego 


W dniu 26 listopada 2018 r. na Uniwersytecie w Bia造mstoku odby豉 si konferencja naukowa „Wsp馧czesne dylematy resocjalizacyjne – w stron tw鏎czej resocjalizacji”, podczas kt鏎ej dyskutowano o resocjalizacji i stanie bada nauki w perspektywie pedagogiki i pracy socjalnej oraz uczczono jubileusz 35 - lecia pracy naukowej prof. Marka Konopczy雟kiego, autora metody pracy z m這dzie膨 zwanej tw鏎cz resocjalizacj.

Seminarium Standardy pracy o鈔odk闚 kuratorskich 

Przedstawiciele Fundacji na Rzecz Rozwoju Probacji „Probare”: Prezes Fundacji Andrzej Martuszewicz oraz dr ㄆkasz Kwadrans w dniu 11 lipca 2018 r. uczestniczyli w Seminarium "Standardy Pracy O鈔odk闚 Kuratorskich".  
Co warto podkre郵i by這 to pierwsze spotkanie o charakterze szkoleniowym dla kierownik闚 o鈔odk闚 kuratorskich. Przedsi瞝zi璚ie zosta這 zorganizowane przez Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka, Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie oraz Dziekana Wydzia逝 Nauk Spo貫cznych Akademii Pomorskiej w S逝psku.

Og鏊nopolska Konferencja Naukowa – Edukacja dla rozwoju – edukacja w rozwoju – teoria i praktyka 

W dniach 24 – 25 maja 2018 r.w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu 奸御kiego w Cieszynie odby豉 si Og鏊nopolska Konferencja Naukowa – Edukacja dla rozwoju – edukacja w rozwoju – teoria i praktyka. Osi庵ni璚ia – wa積e perspektywy pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk oraz Rektora Uniwersytetu 奸御kiego w Katowicach, zorganizowana przez Wydzia Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu 奸御kiego w Katowicach.

Jubileusz prof. dr. hab. Teodora Szymanowskiego 

Andrzej Martuszewicz uczestniczy w uroczysto軼iach z okazji 85 -lecia urodzin i 60 - lecia pracy naukowej i dydaktycznej Pana Profesora Teodora Szymanowskiego, kt鏎e odby造 si w dniu 26 stycznia 2018 r. w Wy窺zej Szkole Finans闚 i Zarz康zania w Warszawie. Pi瘯n laudacj wyg這si dr Teodor Bulenda. 

Spotkanie Zespo逝 Pedagogiki Resocjalizacyjnej dzia豉j帷ego przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN 

Przedstawiciele zarz康u Fundacji PROBARE: Andrzej Martuszewicz, ㄆkasz Kwadrans oraz Gra篡na Rybicka uczestniczyli w spotkaniu Zespo逝 Pedagogiki Resocjalizacyjnej dzia豉j帷ego przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, kt鏎e odby這 si w dniu 5 marca 2018 r. na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu 鏚zkiego http://www.knped.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id= 71&Itemid=48

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Spo貫cznej Senatu RP

Andrzej Martuszewicz Prezes Fundacji PROBARE uczestniczy w dniu 13 lutego 2018 r. w posiedzeniu Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Spo貫cznej Senatu RP, po鈍i璚onej m.in. propozycji wpisania polityki pa雟twa wobec m這dzie篡, jako podmiotu polityki rodzinnej. 

Podzi瘯owanie od Rzecznika Praw Dziecka 

Rzecznik Praw Dziecka z這篡 podzi瘯owania Przedstawicielom Fundacji PROBARE za udzia w pracach Zespo逝 ds. Opracowania Standard闚 Pracy O鈔odk闚 Kuratorskich. Andrzej Martuszewicz oraz ㄆkasz Kwadrans w okresie od 31 maja 2017r. do 12 pa寮ziernika 2017r. uczestniczyli w pracach zespo逝, kt鏎emu przewodniczy豉 Pani Agnieszka R瘯as - g堯wny konsultant ds. prawnych w Biurze Rzecznika Praw Dziecka.

Obrady Sejmowej Komisji Sprawiedliwo軼i i Praw Cz這wieka

Prezes Fundacji PROBARE Andrzej Martuszewicz uczestniczy w dniu 13 grudnia 2017 r. w obradach Sejmowej Komisji Sprawiedliwo軼i i Praw Cz這wieka, kt鏎a rozpatrywa豉 sprawozdanie Podkomisji Nadzwyczajnej o rz康owym projekcie ustawy o wykonywaniu niekt鏎ych czynno軼i organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i um闚 mi璠zynarodowych (druk nr 1827). 

VII Og鏊nopolska Konferencja Ekspercka Fundacji ITAKA dotycz帷a zaginionych os鏏 doros造ch i dzieci  

Dnia 23 listopada 2017r. Andrzej Martuszewicz Prezes Fundacji PROBARE uczestniczy w VII Og鏊nopolskiej Konferencji Fundacji Itaka, kt鏎a odby豉 si w sali konferencyjnej Biura Rzecznika Praw Obywatelskich przy ul. D逝giej 23/25 w Warszawie.

Posiedzenie Trybuna逝 Konstytucyjnego w sprawie zbadania zgodno軼i z Konstytucj Ustawy o zmianie Ustawy o Kuratorach S康owych Sygn. akt Kp 4/15  

W dniu 5 pa寮ziernika 2017r. odby豉 si kolejna rozprawa Trybuna逝 Konstytucyjnego w sprawie wniosku Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z這穎nego w trybie art. 122 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej o zbadanie zgodno軼i: ustawy z dnia 9 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o kuratorach s康owych z art. 121 ust. 3 oraz art. 122 ust. 1 w zwi您ku z art. 7 i art. 95 ust. 1 Konstytucji. Na sali opr鏂z sk豉du orzekaj帷ego jedyn obecn osob by Prezes Fundacji PROBARE Andrzej Martuszewicz.

Szanowni Pa雟two,  

uprzejmie informuj, 瞠 w dniu 15.11.2017r. nak豉dem Wydawnictwa Adam Marsza貫k w Toruniu ukaza豉 si ksi捫ka pod moj redakcj naukow pt. Wybrane programy resocjalizacyjne w praktyce kurator闚 s康owych, kt鏎a jest kolejnym wa積ym krokiem w budowaniu profesjonalnego wizerunku Kuratorskiej S逝瘺y S康owej.

Ksi捫ka zosta豉 po鈍i璚ona pami璚i dra Tadeusza Jedynaka, a na temat jego dzia豉lno軼i i zas逝g dla KSS napisa貫m kilka s堯w we wst瘼ie od redaktora ksi捫ki.


Resocjalizacja, Readaptacja, Reintegracja  

W dniach 17 – 19 wrze郾ia 2017 roku odby豉 si IV Konferencja Naukowa z cyklu Forum Resocjalizacji na temat: RESOCJALIZACJA, READAPTACJA, REINTEGRACJA – SPOΒCZNY TEATR POZOR紟 zorganizowana przez Stowarzyszenie Schola Humana, Fundacj PEDAGOGIUM, M這dzie穎we Centrum Edukacji i Readaptacji Spo貫cznej w Goni康zu oraz Katedr Pedagogiki Specjalnej i Psychologii Uniwersytetu w Bia造mstoku.

Fundacja "Probare" w pracach parlamentarnych  

Jedn z form dzia豉lno軼i Fundacji Na Rzecz Rozwoju Probacji "PROBARE" jest aktywno嗆 na forum Parlamentu, gdzie propagujemy kary wolno軼iowe, ide probacji oraz wspieramy dobre rozwi您ania zwi您ane z ochron rodziny i praw dziecka. Przedstawiciele Zarz康u Fundacji s zapraszani do pracy w r騜nych komisjach parlamentarnych.

Zesp馧 ds. opracowania standard闚 pracy o鈔odk闚 kuratorskich  

W okresie od 31 maja 2017r. do 12 pa寮ziernika 2017r. funkcjonowa powo豉ny przez Rzecznika Praw Dziecka Zespo逝 ds. opracowania standard闚 pracy o鈔odk闚 kuratorskich. W pracach tego zespo逝 uczestniczyli przedstawiciele Fundacji na Rzecz Rozwoju Probacji "PROBARE" - Panowie Andrzej Martuszewicz i ㄆkasz Kwadrans.

Nawi您anie wsp馧pracy kurator闚 s康owych okr璕u bia這stockiego z Uniwersytetem w Bia造mstoku  

Z inicjatywy Fundacji Na Rzecz Rozwoju Probacji PROBARE – w dniu 26 maja 2017r. na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Bia造mstoku odby這 si spotkanie kurator闚 i przedstawicieli 鈍iata nauki, kt鏎e zosta這 zorganizowane przez Kierownika Katedry Pedagogiki Specjalnej i Kierownika Zak豉du Tw鏎czej Resocjalizacji, Pana prof. zw. dr hab. Marka Konopczy雟kiego. W鈔鏚 obecnych byli przedstawiciele w豉dz Wydzia逝 Pedagogiki i Psychologii UwB : Dziekan Pan dr hab. Miros豉w Sobecki, Prodziekan ds. Studi闚 Dziennych Pan dr Krzysztof Czykier oraz Kurator Okr璕owy przy S康zie Okr璕owym w Bia造mstoku Pan Andrzej Rzepniewski a tak瞠  ...

III Mi璠zynarodowy Kongres Praw Dziecka i Konferencja Korczakowska  

W odpowiedzi na zaproszenie Rzecznika Praw Dziecka RP, Pana Marka Michalaka, Prezes Fundacji PROBARE wzi掖 udzia w III Mi璠zynarodowym Kongresie Praw Dziecka i VII Mi璠zynarodowej Konferencji Korczakowskiej. Uroczysto軼i zorganizowano w Warszawie w dniach 13 -16 wrze郾ia przez RPD RP i Mi璠zynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka pod przewodnictwem Batii Gilad.

„Stop przemocy! Nie jeste sam.”  

Jednym z zada Fundacji Na Rzecz Rozwoju Probacji „PROBARE” jest dzia豉lno嗆 na rzecz rodziny i upowszechnianie ochrony praw dziecka. Prezes Fundacji Pan Andrzej Martuszewicz wzi掖 udzia w Konferencji dydaktycznej z udzia貫m m這dzie篡, na kt鏎 zosta zaproszony przez Prezesa S康u Okr璕owego w υdzi oraz Kuratora Okr璕owego. Konferencja zatytu這wana „Stop przemocy! Nie jeste sam” odby豉 si 22 czerwca 2017 roku w S康zie Okr璕owym w υdzi. Uczestniczyli w niej uczniowie, nauczyciele i wychowawcy, a tak瞠 przedstawiciele 鈔odowiska kurator闚 pionu rodzinnego i s璠zi闚. 

Narada szkoleniowa Horyzonty resocjalizacji   

W dniu 10 maja 2017r. na terenie Schroniska dla Nieletnich i Zak豉du Poprawczego w Warszawie - Falenicy odby豉 si narada szkoleniowa Horyzonty resocjalizacji. Oddzia造wania resocjalizacyjne na nieletnich w nurcie inkluzji spo貫cznej, kt鏎ej organizatorem by這 Schronisko dla Nieletnich i Zak豉d Poprawczy w Warszawie – Falenicy oraz S康 Okr璕owy Warszawa-Praga w Warszawie.

Konferencja "Skuteczni Razem - Interdyscyplinarna Wsp馧praca S逝瘺 w Readaptacji Spo貫cznej Skazanych"   

Rada Terenowa d.s. Spo貫cznej Readaptacji i Pomocy Skazanym przy S康zie Okr璕owym w υdzi dla S康闚 Okr璕owych w υdzi, Piotrkowie Trybunalskim i Sieradzu, kt鏎ej sekretarzem jest nasza kole瘸nka z-ca Kuratora Okr璕owego Gra篡na Rybicka, by豉 organizatorem Konferencji "Skuteczni Razem - Interdyscyplinarna Wsp馧praca S逝瘺 w Readaptacji Spo貫cznej Skazanych". 

I Og鏊nopolskie Forum Dobrych Praktyk „Profilaktyka przemocy wobec dzieci i m這dzie篡”   

9 marca 2017 r. w υdzi na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu 鏚zkiego ul. Pomorska 46/48 odby這 si I Og鏊nopolskie Forum Dobrych Praktyk „Profilaktyka przemocy wobec dzieci i m這dzie篡”. Organizatorem Forum by豉 Fundacja po DRUGIE wraz z partnerami - Wydzia貫m Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu 鏚zkiego oraz Fundacj na Rzecz Rozwoju Probacji – Probare. 

IX HALOWY TURNIEJ O吐ODK紟 KURATORSKICH APELACJI WROCxWSKIEJ POD HONOROWYM PATRONATEM PANA ANATOLA GULA PREZESA S.U OKR癿OWEGO W 名IDNICY  

To ju IX edycja naszej zabawy z pi趾. Tak jak w latach poprzednich Turniej odby si dzi瘯i wsparciu Pana Bogdana Ko簑chowicza Burmistrza Miasta 安iebodzice i dotacji z programu Upowszechniania Kultury Fizycznej i Sportu. Tegoroczn imprez honorowym patronatem obj掖 Pan Anatol Gul Prezes S康u Okr璕owego w 安idnicy. Zesz這roczna edycja by豉 bardzo emocjonuj帷a, przypomn 瞠 do wy這nienia najlepszego bramkarza turnieju potrzebne by造 rzuty karne. Rok temu turniej wygra OK. nr 1 z Wa豚rzycha. W tym roku potwierdzili swoj dominacj i r闚nie wygrali.

Profilaktyka przemocy wobec dzieci i m這dzie篡
I Og鏊nopolskie Forum Dobrych Praktyk  

 
Forum stanowi przestrze wymiany do鈍iadcze i dobrych praktyk w zakresie profilaktyki przemocy wobec dzieci i m這dzie篡. G堯wnym celem dzia豉nia jest udoskonalanie narz璠zi i metod pracy z dzie熤i i m這dzie膨 oraz s逝瘺ami integracji spo貫cznej i nauczycielami.

Profesor Marek Konopczy雟ki w gronie INFANTIS DIGNITATIS DEFENSORI  

Mi這 mi poinformowa, 瞠 profesor pedagogiki resocjalizacyjnej, wiceprzewodnicz帷y Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN - Marek Konopczy雟ki zosta odznaczony przez Rzecznika Praw Dziecka Odznak Honorow za Zas逝gi dla Ochrony Praw Dziecka, kt鏎a jest darem wdzi璚zno嗆 za jego dzia豉lno嗆 w duchu korczakowskiej pedagogii, a wi璚 troski o prawa dziecka, ich poszanowanie i respektowanie w r騜nych dziedzinach naszej codzienno軼i.

Spotkanie reprezentant闚 Fundacji, przedstawicieli kurator闚 okr璕u warszawsko-praskiego ze Stowarzyszeniem Samopomocy Bursa im. H. Ch. Kofoeda.  

W dniu 23 wrze郾ia 2016 roku, z inicjatywy Fundacji na Rzecz Rozwoju Probacji "Probare", odby這 si spotkanie reprezentant闚 Fundacji, przedstawicieli kurator闚 okr璕u warszawsko-praskiego ze Stowarzyszeniem Samopomocy Bursa im. H. Ch. Kofoeda.

Konferencja na temat „Konsekwencji prawno –spo貫cznych uzale積ie”  

Andrzej Martuszewicz Prezes Zarz康u Fundacji Probare oraz Gra篡na Rybicka cz這nek Zarz康u Fundacji, wzi瘭i udzia w Konferencji na temat „Konsekwencji prawno –spo貫cznych uzale積ie”, kt鏎a odby豉 si 7 wrze郾ia 2016 roku w S康zie Okr璕owym w υdzi http://www.lodz.so.gov.pl/konferencja-naukowa-o...

DZIE KURATORA S.OWEGO
- Wyr騜nienia dla cz這nk闚 Zarz康u Fundacji


W dniu 22 czerwca 2016r. w ramach uroczystych obchod闚 Dnia Kuratora S康owego w Ministerstwie Sprawiedliwo軼i odby這 si uroczyste VIII posiedzenie Krajowej Rady Kurator闚 IV kadencji. Dzie Kuratora S康owego, ustanowiony zosta przez Krajow Rad Kurator闚 III kadencji Uchwa陰 nr 15 z dnia 18 czerwca 2011 roku dla uczczenia dnia 25 czerwca 1929 roku w kt鏎ym Minister Sprawiedliwo軼i przekszta販i instytucj spo貫cznych opiekun闚 s康owych ( powo豉nych w 1919 roku przez Naczelnika Pa雟twa) w etatowych kurator闚 nieletnich. Tym samym, po raz pierwszy do polskiego obiegu prawnego wprowadzone zosta這 poj璚ie kuratora.

Wsp馧czesne tendencje w resocjalizacji

W dniach 9-10 maja 2016 r. w centrum konferencyjnym Wydzia逝 Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu 奸御kiego odby豉 si II mi璠zynarodowa konferencja nt. „Wsp馧czesne tendencje w resocjalizacji”. Konferencja zosta豉 zorganizowana we wsp馧pracy z licznymi o鈔odkami naukowymi z Polski i z zagranicy oraz  organizacjami pozarz康owymi, w tym  Fundacj na Rzecz Rozwoju Probacji „PROBARE”, a patronat honorowy nad tym wydarzeniem obj掖 Minister Sprawiedliwo軼i.

Anglo-Polish Conference

W dniach 18-20 maja 2016r. w Londynie przebywa豉 delegacja Ministerstwa Sprawiedliwo軼i RP. Opr鏂z spotka z w豉dzami konsularnymi i nieformalnych konsultacji z przedstawicielami kancelarii adwokackich odby豉 si przede wszystkim konferencja dotycz帷a mo磧iwo軼i wsp馧pracy w zakresie post瘼owa opieku鎍zych.

Spotkanie z norweskimi s逝瘺ami korekcyjnymi

Uprzejmie informuj, 瞠 dnia 25 maja 2016 roku w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwo軼i, odby這 si spotkanie kurator闚 reprezentuj帷ych norwesk S逝瘺 Korekcyjn w ramach projektu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 funduszy norweskich: „Upowszechnienie stosowania kar nieizolacyjnych i 鈔odk闚 probacyjnych w systemie s康ownictwa karnego”, z przedstawicielami kuratorskiej s逝瘺y s康owej okr璕u warszawsko-praskiego.

Zaw鏚 kuratora s康owego w Polsce: ,,praca?, misja?, pasja?, przygoda???

Fundacja na Rzecz Rozwoju Probacji PROBARE obj窸a Honorowym Patronatem badania, kt鏎e mog owocowa poszerzeniem wiedzy ,kt鏎a jest niezb璠na do odpowiedzialnego promowania zawodu Kuratora S康owego i Jego roli w spo貫cze雟twie. Poni瞠j zamieszczamy apel autorek przedmiotowych bada

Drogie Kole瘸nki i Drodzy Koledzy Kuratorzy,

Zwracamy si do Was z pro軸 o po鈍i璚enie kilku chwil i wzi璚ie udzia逝 w prowadzonych przez nas badaniach, kt鏎ych wyniki chcia造by鄉y zaprezentowa w przygotowywanej przez nas publikacji na temat wizerunku i zawodu kuratora s康owego w Polsce.


O吐ODKI KURATORSKIE - pro軸a o wype軟ienie ankiet

Szanowni Pa雟two, Kuratorzy S康owi, Kole瘸nki i Koledzy,

w 2012 roku, przy wsparciu PEDAGOGIUM WSNS oraz Krajowej Rady Kurator闚, odby豉 si pierwsza i dot康 jedyna konferencja naukowa dotycz帷a o鈔odk闚 kuratorskich, kt鏎a zgromadzi豉 wszystkich zainteresowanych t ide pracy z nieletnimi, a tak瞠 by豉 znacz帷ym sukcesem uzmys豉wiaj帷ym miejsce naszej s逝瘺y dzia豉j帷ej na rzecz dzieci i m這dzie篡 niedostosowanej spo貫cznie oraz ich rodzin.


Kuratorzy Okr璕owi
Delegaci do Krajowej Rady Kurator闚
Kuratorzy Zawodowi


Szanowni Pa雟two!

Podstawowym celem statutowym Fundacji na Rzecz Rozwoju Probacji "PROBARE" jest wspieranie rozwoju i promocja kurateli s康owej w Polsce. Podsumowuj帷 aktywno嗆 w 2015r. przedstawiamy Pa雟twu nasze najwa積iejsze dzia豉nia w ubieg造m roku.
Fundacja w 2015r. kontynuowa豉 podpisan w 2014r. umow ubezpieczenia grupowego NW ( z T.U. Generali) tak瞠 ofert ubezpieczenia od odpowiedzialno軼i cywilnej z mo磧iwo軼i pokrywania koszt闚 pomocy prawnej (z T.U.i.R. WARTA). Obie propozycje ubezpieczenia s skierowane wy陰cznie do zawodowych kurator闚 s康owych.


I Konkurs Wiedzy o Zdrowiu pod Honorowym Patronatem Prezesa S康u Okr璕owego w 安idnicy p. Waldemara Kusia  
 
W dniu 11.12.2015 r w sali konferencyjnej Miejskiego O鈔odka Pomocy Spo貫cznej w Wa豚rzychu odby豉 si pierwsza edycja Konkursu Wiedzy o Zdrowiu pod Honorowym Patronatem Prezesa S康u Okr璕owego w 安idnicy p. Waldemara Kusia. Konkurs skierowany by do wychowank闚 O鈔odk闚 kuratorskich z okr璕u 鈍idnickiego. 

  POZOSTAΒ INFORMACJE: 

Og鏊nopolska Konferencja Naukowa „Przemoc w rodzinie – konteksty prawne, spo貫czne i profilaktyczne”  

Relacja z Kongresu S璠zi闚 S康闚 Rodzinnych  

Po瞠gnanie Doroty Szpakowskiej-Kulka  

„Twarze depresji. Nie oceniam. Akceptuj” - rusza kampania o depresji

Inauguracja roku akademickiego 2015/2016 w WSNS PEDAGOGIUM w Warszawie

Spotkanie Zarz康u Fundacji "Probare" z przedstawicielem Du雟kiego Komitetu Helsi雟kiego

Sprawozdanie z Og鏊nopolskiej Konferencji spo貫czno-naukowej pt. Kurator s康owy w zredukowanej czy poszerzonej rzeczywisto軼i?..

Kuratorzy Okr璕owi
Delegaci do Krajowej Rady Kurator闚
Kuratorzy Zawodowi

Aktywno嗆, inicjatywy, dzia豉nia, projekty...

Spotkanie zarz康u Fundacji z prof. zw. dr hab. Markiem Konopczy雟kim Rektorem PEDAGOGIUM

Seminarium: 安iadoma readaptacja wychowanek i wychowank闚 opuszczaj帷ych plac闚ki resocjalizacyjne - mechanizmy, standardy, wyzwania

II Kongres Kuratorski

XVI Kongres Stowarzyszenia S璠zi闚 Rodzinnych w Polsce "S康ownictwo rodzinne - pozycja i zadania w perspektywie zmian legislacyjnych"

Prezes Fundacji "PROBARE" odznaczony Krzy瞠m Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

Nowe, specjalne oferty ubezpiecze dla zawodowych kurator闚 s康owych

"Bajki bez granic - kuratorzy s康owi czytaj bajki dzieciom"

Trwaj prace organizacyjne nad II-gim Kongresem Kuratorskim

Nasza fundacja

ㄆkasz Kwadrans
Ilona Fajfer-Kruczek

Diagnoza i metodyka w pracy kurator闚 rodzinnych

Ksi捫ka "Diagnoza i metodyka w pracy kurator闚 rodzinnych" autorstwa ㄆkasza Kwadransa i Ilony Fajfer-Kruczek jest wynikiem bada zleconych przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwo軼i. Jak wskazuje w recenzji wydawniczej prof. Tomasz Bajkowski z Uniwersytetu w Bia造mstoku, "dostrze穎no w niej potrzeb opisu i diagnozy dzia豉lno軼i prowadzonej przez kurator闚 s康owych, metod pracy wychowawczo-resocjalizacyjnej i profilaktycznej w sprawach rodzinnych i nieletnich. 

Wsp馧cze郾ie brakowa這 takiego opracowania przygotowanego przez pedagog闚, traktuj帷ego o metodyce pracy resocjalizacyjnej, a nie komentuj帷ego czy interpretuj帷ego stosowanie przepis闚 prawa. W opracowaniu podj皻o pr鏏 okre郵enia metod i technik zbierania danych, informacji do diagnozy i wywiad闚 鈔odowiskowych, a tak瞠 metod i technik stosowanych przez kurator闚 s康owych". Jak wyra幡ie podkre郵a w recenzji wydawniczej dr Jan A. Malinowski (Kujawsko-Pomorska Szko豉 Wy窺za w Bydgoszczy), "badania zosta造 zrealizowane z du膨 staranno軼i, poczynaj帷 od ich w豉軼iwego przygotowania w warstwie koncepcyjnej, doboru pr鏏y badawczej, a ko鎍z帷 na rzetelnej prezentacji uzyskanych wynik闚, poprawnej analizie wy這nionego do kwerendy materia逝, tj. dokument闚 w postaci g堯wnie akt wykonawczych kurator闚 s康owych. Sama analiza akt zosta豉 wysoce zobiektywizowana dzi瘯i wykorzystaniu ankiety opracowanej w tym celu". 

Publikacja zawiera program oddzia造wania wychowawczo-resocjalizacyjnego i profilaktycznego dla kurator闚 rodzinnych, a ko鎍z j wnioski de lege lata oraz rekomendacje i zalecenia de lege ferenda. Ksi捫ka rekomendowana jest wszystkim Czytelnikom zainteresowanym problematyk pedagogiki resocjalizacyjnej, prawa, pracy socjalnej, zar闚no w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym. Mo瞠 sta si inspiracj do wzbogacenia warsztatu pracy kurator闚 s康owych i przedstawicieli instytucji z nimi wsp馧pracuj帷ych.

LINKI DO WYDAWNICTWA:


Zasoby osobiste m這dzie篡 nieprzystosowanej spo貫cznie

Zagadnienia dotycz帷e uwarunkowa nieprzystosowania spo貫cznego stanowi cz瘰t problematyk prac badawczych i naukowych w Polsce, jednak analiza tego problemu w kontek軼ie zasob闚, jakie posiada m這dzie nieprzystosowana, wydaje si na tym polu sfragmentaryzowana.

Autorzy, kt鏎zy podejmuj si bada zwi您anych z m這dzie膨 przejawiaj帷 symptomy demoralizacji i pope軟iaj帷 czyny karalne, skupiaj si na przyczynach dezadaptacji m這dych ludzi czy znaczeniu r騜nych problem闚 w ich 篡ciu. 

W naszym przekonaniu, aby dzia豉nia naprawcze by造 skuteczne, powinno si analizowa funkcjonowanie m這dzie篡 nieprzystosowanej z perspektywy posiadanych przez ni zasob闚. S康zimy, 瞠 istnieje wysoka potrzeba diagnozowania zasob闚 osobistych i spo貫cznych m這dzie篡, poniewa mog by p豉szczyzn odbicia, kt鏎a b璠zie sprzyja kszta速owaniu zachowa akceptowanych i rozwojowi to窺amo軼i zintegrowanej.

ZOBACZ WI犴EJ:


Polska kuratela s康owa na prze這mie wiek闚
… w Oficynie Impuls

Oficyna Wydawnicza „Impuls“ nie ustaje w pracy, by do r彗 Czytelnik闚 trafia造 wci捫 nowe publikacje z zakresu pedagogiki — 鈍ie膨 nowo prezentujemy w poni窺zej wiadomo軼i oraz na 豉mach naszego serwisu. Oficyna Wydawnicza „Impuls” rusza – jak zwykle – z pomoc, w tegorocznych nowo軼iach prezentujemy wa積y tytu造 dla 鈔odowiska prawniczego i nie tylko.

Pami皻ajcie te, by zapozna si z nowo軼iami prezentowanymi na naszej stronie: http://www.impulsoficyna.com.pl

Proponowana ksi捫ka stanowi jedn z nielicznych publikacji na rynku polskim, kt鏎e odnosz si do zagadnie kurateli s康owej. Trudno zatem czytelnikowi nie mie niedosytu zwi您anego z ma這 eksplorowanymi poznawczo zagadnieniami dotycz帷ymi kurateli s康owej czy te wzajemnego oddzia造wania na siebie kurator闚 i ich podopiecznych. Truizmem ju si staje stwierdzenie, 瞠 w tej dziedzinie potrzebujemy kolejnych publikacji, kt鏎e z jednej strony rzetelnie i profesjonalnie opisywa造by aktualny stan kurateli s康owej, a z drugiej za koncentrowa造 si na stoj帷ych przed ni wyzwaniach i ograniczeniach. Szczeg鏊nie wi璚 cieszy fakt, 瞠 na rynku ksi璕arskim ukazuje si ksi捫ka mog帷a u豉twi zapoznanie si z tematyk kurateli s康owej, a tak瞠 proponowanymi obszarami wdra瘸nia pedagogicznych, psychologicznych, socjologicznych czy prawnych rozwi您a mog帷ych przyczyni si do poznania mechanizm闚 i proces闚 le膨cych u podstaw pracy kuratorskiej, jak r闚nie towarzysz帷ych jej problem闚.

Pragn bardzo wyra幡ie podkre郵i, 瞠 w pracy zbiorowej znajduj si teksty, kt鏎e uwa瘸m za kluczowe dla wsp馧czesnej wiedzy o kurateli s康owej. Z recenzji prof. zw. dr hab. Beaty Pastwy-Wojciechowskiej
http://impulsoficyna.com.pl/nowosci/polska-kuratela-sadowa-...

Poleca i zaprasza Oficyna Wydawnicza „Impuls”
www.impulsoficyna.com.pl  


Ubezpieczenie kurator闚 s康owych oraz ich rodzin

Fundacja PROBARE rozpocz窸a swoj dzia豉lno嗆 od przedsi瞝zi璚ia maj帷ego na celu podniesienie bezpiecze雟twa pracy kurator闚 s康owych, poprzez zawarcie w roku 2014 jako UBEZPIECZAJ。Y umowy Grupowego Ubezpieczenia na 砰cie dla zawodowych kurator闚 s康owych oraz cz這nk闚 ich rodzin, uwzgl璠niaj帷ego specyfik pracy kuratora, a szczeg鏊nie ryzyko wykonywania zada w terenie. Powy窺za umowa jest co roku odnawiana oraz zosta豉 poszerzona o Ubezpieczenie Odpowiedzialno軼i Cywilnej Funkcjonariuszy Publicznych.

Kontakt oraz bli窺ze informacje:

Broker Mercer (Polska) Sp.z.o.o. i Marsh Sp.z.o.o. 
00-807 Warszawa Al. Jerozolimskie 98

Ubezpieczenie NNW w Generali: tel. 22 376 18 23 i 667 500 219 email: help@mercermarshbenefits.com 

Niezwyk貫 przedsi瞝zi璚ie
 
Fundacja rozpocz窸a swoj dzia豉lno嗆 od niezwykle wa積ego dla kurator闚 zawodowych przedsi瞝zi璚ia, tj. podniesienia bezpiecze雟twa pracy, poprzez zawarcie umowy ubezpieczenia grupowego, adekwatnego z punktu widzenia ekonomicznego i specyfiki pracy kuratora. Dlatego te Fundacja od ko鎍a maja 2013 r. prowadzi negocjacje z udzia貫m firmy "Mercer-Marsh" - dysponuj帷ej zespo貫m brokerskim, b璠帷ej jednym z lider闚 krajowych i mi璠zynarodowych w dziedzinie doradztwa ubezpieczeniowego.
Opracowanie oraz wydanie broszury informacyjnej o Kuratorskiej S逝瘺ie S康owej
 
Kolejnym przedsi瞝zi璚iem, kt鏎e zamierza realizowa Fundacja jest opracowanie oraz wydanie broszury informacyjnej o Kuratorskiej S逝瘺ie S康owej. Ma ona by adresowana do szerokiego grona odbiorc闚 i s逝篡 popularyzowaniu wiedzy o ich kompetencjach i obowi您kach. Jej zadaniem ma by tak瞠 przybli瞠nie spo貫cze雟twu szerokiego zakresu zada realizowanych przez kurator闚 s康owych .
 
 NASI PRZYJACIELE:

                    

 
 

Copyright © FUNDACJA PROBARE - fundacja na rzecz rozwoju probacji - Wszelkie prawa zastrze穎ne
design by TONER

stat4u