AKTUALNOŚCI
 
 
Konferencja „Nowoczesne państwo – nowoczesna kuratela. 20 lat ustawy o kuratorach sądowych”

 
W dniu 8 września 2021 roku w Auli Centrali NFZ w Warszawie odbyła się konferencja „Nowoczesne państwo – nowoczesna kuratela. 20 lat ustawy o kuratorach sądowych”, zorganizowana z inicjatywy Krajowej Rady Kuratorów, przy współudziale Fundacji na Rzecz Rozwoju Probacji PROBARE. 

W uroczystościach udział wzięli m.in. wiceminister sprawiedliwości Michał Woś, minister-członek Rady Ministrów Michał Wójcik, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego Anna Dalkowska, zastępca dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Adam Czerwiński, przewodniczący Komisji Budżetu Krajowej Rady Sądownictwa Joanna Kołodziej-Michałowicz, przedstawiciele świata nauki, Policji i Służby Więziennej, delegaci i eksperci Krajowej Rady Kuratorów. 

Odczytano m. in. list od posłanki do Parlamentu Europejskiego Beaty Kempy.

Kuratorzy wykonują powierzone przez ustawodawcę obowiązki na podstawie ustawy z 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych. Ten akt prawny określa zasady organizacji służby kuratorskiej, wykonywania obowiązków oraz status kuratorów sądowych. Jako funkcjonariusze publiczni, kuratorzy realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, związane z wykonywaniem orzeczeń sądu. Dwadzieścia lat funkcjonowania ustawy o kuratorach sądowych pokazuje, że dzięki niej powstała skuteczna, dobrze przygotowana do wykonywania zawodu, profesjonalna i nowoczesna służba kuratorska.

Podczas konferencji zostały zaprezentowane trzy panele tematyczne:

1. Ustawa o kuratorach sądowych – krok milowy w profesjonalizacji służby kuratorskiej.

Przewodnicząca panelu: insp. dr hab. Iwona Klonowska.

„Historia – teraźniejszość – przyszłość Kuratorskiej Służby Sądowej w Polsce” - dr hab. Jarosław Utrat-Milecki – prof. UW.

„Wpływ ustawy o kuratorach sądowych na funkcjonowanie służby kuratorskiej” - dr Krzysztof Stasiak.

2. Etos zawodowego kuratora sądowego jako realizacja misji ustawowej.

Przewodnicząca panelu: insp. dr hab. Iwona Klonowska.

„Etos zawodowego kuratora sądowego jako realizacja misji ustawowej” – prof. Marek Konopczyński.

„Misja kuratora sądowego w kontekście współczesnych problemów społecznych” - dr Anna Chmielewska.

3. Kurator sądowy w systemie readaptacji i reintegracji społecznej.

Przewodniczący panelu: prof. Marek Konopczyński

„Miejsce kuratora sądowego w systemie readaptacji i reintegracji społecznej” - dr hab. Maciej Muskała – prof. UAM.

„Rola kuratora zawodowego dla dorosłych w reintegracji społecznej skazanych wykonujących prace na cele społeczne ” - dr Anna Janus-Dębska.

„Kuratela rodzinna i nieletnich - aktualne zadania, doświadczenia i wyzwania” - dr Łukasz Wirkus.