KONTAKT
 
 

Fundacja na Rzecz Rozwoju Probacji "PROBARE"

ul. Marszałkowska 115
00-102 WARSZAWA;
e-mail fundacja@probare.pl

tel. 662 000 331